• 1980

  Län Kommun Latitud Longitud Art As Cd Cr Cu Fe Ni Pb V Zn Hg Co Mn Mo Al Ag Pd Sb W
  Skåne län Bromölla 56.195 14.518 Väggmossa 0.330 0.660 1.600 12.700 478.000 2.200 24.300 5.400 67.500
  Skåne län Helsingborg 56.211 12.825 Väggmossa 0.340 0.460 1.100 7.300 428.000 2.300 29.200 4.400 54.900
  Skåne län Hässleholm 56.088 13.563 Väggmossa 0.290 0.450 0.800 10.400 393.000 2.600 19.400 3.100 64.800
  Skåne län Hässleholm 56.093 13.721 Väggmossa 0.290 0.750 1.600 10.500 690.000 3.000 53.800 7.100 57.300
  Skåne län Hässleholm 56.180 13.633 Väggmossa 0.220 0.660 1.100 7.500 570.000 2.200 37.000 3.800 83.000
  Skåne län Hässleholm 56.227 13.633 Väggmossa 0.240 0.670 1.500 9.900 473.000 2.400 28.800 4.400 73.000
  Skåne län Hässleholm 56.316 13.706 Husmossa 0.160 0.470 2.000 9.300 695.000 2.800 41.600 4.700 56.400
  Skåne län Hörby 55.867 13.652 Väggmossa 0.260 0.590 1.100 9.500 1173.000 1.800 15.700 3.800 63.900
  Skåne län Höör 56.044 13.483 Husmossa 0.420 0.480 2.200 8.600 635.000 2.500 32.800 7.300 55.400
  Skåne län Kristianstad 56.003 13.803 Husmossa 0.360 0.400 1.500 8.000 2.000 33.600 1.100 46.400
  Skåne län Lund 55.639 13.588 Väggmossa 0.310 0.560 1.100 7.800 483.000 2.100 24.300 3.400 42.300
  Skåne län Osby 56.416 14.271 Väggmossa 0.280 0.510 1.100 8.400 303.000 1.700 29.500 3.200 52.100
  Skåne län Osby 56.458 14.026 Väggmossa 0.130 0.540 0.700 8.200 220.000 1.600 21.700 2.600 58.100
  Skåne län Perstorp 56.220 13.389 Väggmossa 0.290 0.730 1.400 11.400 463.000 1.900 42.400 4.700 69.700
  Skåne län Simrishamn 55.649 14.139 Väggmossa 0.070 0.640 1.500 8.200 398.000 1.800 25.200 2.500 47.000
  Skåne län Simrishamn 55.649 14.218 Väggmossa 0.400 0.990 3.100 17.300 1180.000 2.500 45.000 5.500 52.000
  Skåne län Sjöbo 55.553 13.752 Väggmossa 0.860 0.640 1.600 10.500 725.000 3.100 46.500 7.200 69.300
  Skåne län Tomelilla 55.604 14.063 Väggmossa 0.280 0.480 0.700 7.400 360.000 2.200 28.900 3.300 69.300
  Skåne län Ystad 55.380 14.152 Väggmossa 0.400 0.640 2.700 7.200 788.000 2.100 40.400 4.900 46.000
  Skåne län Ängelholm 56.346 12.899 Väggmossa 0.350 0.770 1.700 10.700 463.000 3.000 73.600 11.800 64.700
  Skåne län Örkelljunga 56.267 13.389 Väggmossa 0.200 0.560 1.200 9.100 836.000 2.200 43.100 5.200 51.500
  Skåne län Örkelljunga 56.357 13.461 Väggmossa 0.300 0.720 1.900 9.500 480.000 1.600 37.100 3.000 61.300
  Skåne län Östra Göinge 56.280 14.196 Väggmossa 0.290 0.620 1.200 7.300 300.000 1.800 34.700 5.800 51.200