0 / 1

Kommun

0 / 1

Tidsupplösning

1 / 1

Områdesklassificering

1 / 1

Klassificering

  • Stockholm Hornsgatan 108 Gata

    StockholmStockholms län

    Nationell stationskod 8780

    HourUrban Traffic

    Visa Ladda ner

    Ämne Inlet-id Start Slut Antal värden
    CO 113 1999-01-01 00:00:00 2017-02-02 10:00:00 152065
    PM10 116 1999-01-01 01:00:00 2018-10-17 17:00:00 164785